Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/415/EО относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2009/415/EC on the existence of an excessive deficit in Greece
Дата на документа: 12/07/2017
№ на документ: COM(2017) 380
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове