Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно членството на ЕС в Международната група за изследване на каучука (МГИК)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the membership of the EU in the International Rubber Study Group (IRSG)
Дата на документа: 18/07/2017
№ на документ: COM(2017) 378
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове