Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Съвместната рамка за борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Joint Framework on countering hybrid threats - a European Union response
Дата на документа: 19/07/2017
№ на документ: JOIN(2017) 30
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове