Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2016 г. относно борбата с измамите {SWD(2017)266} {SWD(2017)267} {SWD(2017)268} {SWD(2017)269} {SWD(2017)270}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2016 Annual Report {SWD(2017)266} {SWD(2017)267} {SWD(2017)268} {SWD(2017)269} {SWD(2017)270}
Дата на документа: 20/07/2017
№ на документ: COM(2017) 383
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове