Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the facilitation of the issuance of visas, with regard to the adoption of common guidelines for the implementation of the Agreement ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the facilitation of the issuance of visas, with regard to the adoption of common guidelines for the implementation of the Agreement
Дата на документа: 25/07/2017
№ на документ: COM(2017) 384
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове