Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Девети доклад за напредъка към постигането на ефективен и истински Съюз на сигурност {SWD(2017)278}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Ninth progress report towards an effective and genuine Security Union {SWD(2017)278}
Дата на документа: 26/07/2017
№ на документ: COM(2017) 407
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове