Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно краткосрочната статистика, изисквана съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1165/1998 на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning short term statistics as required by Article 14(2) of Council Regulation (EC) No 1165/1998
Дата на документа: 02/08/2017
№ на документ: COM(2017) 411
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове