Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and the Republic of Lebanon setting out the terms and conditions for participation of the Republic of Lebanon in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and the Republic of Lebanon setting out the terms and conditions for participation of the Republic of Lebanon in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)
Дата на документа: 11/08/2017
№ на документ: COM(2017) 433
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове