Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and the Arab Republic of Egypt setting out the terms and conditions for participation of the Arab Republic of Egypt in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Union and the Arab Republic of Egypt setting out the terms and conditions for participation of the Arab Republic of Egypt in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)
Дата на документа: 11/08/2017
№ на документ: COM(2017) 429
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове