Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the Linking of their Greenhouse Gas Emissions Trading Systems ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the Linking of their Greenhouse Gas Emissions Trading Systems
Дата на документа: 16/08/2017
№ на документ: COM(2017) 427
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове