Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегираното правомощие, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 609/2013 относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 609/2013 on food intended for infants and young children, food for special medical purposes and total diet replacement for weight control
Дата на документа: 22/08/2017
№ на документ: COM(2017) 438
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове