Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Mеждинен преглед на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите {SWD(2017)286}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Midterm review of the EU framework for national Roma integration strategies {SWD(2017)286}
Дата на документа: 30/08/2017
№ на документ: COM(2017) 458
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове