Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на следващите три заседания на Международната комисия по китолов, включително на свързаните с тях заседания и действия между сесиите ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на следващите три заседания на Международната комисия по китолов, включително на свързаните с тях заседания и действия между сесиите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the next three meetings of the International Whaling Commission including related inter-sessional meetings and actions ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the Position to be adopted, on behalf of the European Union, at the next three meetings of the International Whaling Commission including related inter-sessional meetings and actions
Дата на документа: 04/09/2017
№ на документ: COM(2017) 463
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове