Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за резултатите от наблюдението на развитието на пазара на ЕС на предоставяне на услуги по задължителен одит на предприятията от обществен интерес, изготвен по силата на член 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on monitoring developments in the EU market for providing statutory audit services to public-interest entities pursuant to Article 27 of Regulation (EU) 537/2014
Дата на документа: 07/09/2017
№ на документ: COM(2017) 464
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове