Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Пети доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави в контекста на Eвропейската програма за миграцията
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Fifth Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration
Дата на документа: 06/09/2017
№ на документ: COM(2017) 471
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове