Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION FIFTH REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on the operationalisation of the European Border and Coast Guard ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION FIFTH REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on the operationalisation of the European Border and Coast Guard
Дата на документа: 06/09/2017
№ на документ: COM(2017) 467
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове