Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно необходимостта от временно изключване на борсово търгуваните деривати от обхвата на членове 35 и 36 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the need to temporary exclude exchange-traded derivatives from the scope of Articles 35 and 36 of the Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments
Дата на документа: 11/09/2017
№ на документ: COM(2017) 468
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове