Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2017/... на Съвета от 27 май 2017 г. относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Council Decision (EU) 2017/... of 27 May 2017 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Bilateral Agreement between the European Union and the United States of America on prudential measures regarding insurance and reinsurance
Дата на документа: 10/09/2017
№ на документ: COM(2017) 499
Вид документ: Предложение за резолюция
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове