Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Устойчивост, възпиране и отбрана: изграждане на силна киберсигурност за ЕС
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU
Дата на документа: 13/09/2017
№ на документ: JOIN(2017) 450
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове