Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение за свободна търговия с Австралия - ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за Споразумение за свободна търговия с Австралия {SWD(2017)292} {SWD(2017)293}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a Free Trade Agreement with Australia - ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations for a Free Trade Agreement with Australia {SWD(2017)292} {SWD(2017)293}
Дата на документа: 13/09/2017
№ на документ: COM(2017) 472
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове