Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees
Дата на документа: 15/09/2017
№ на документ: COM(2017) 544
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове