Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно запазването и укрепването на Шенгенската система
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on preserving and strengthening Schengen
Дата на документа: 27/09/2017
№ на документ: COM(2017) 570
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове