Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Европейската комисия да договори с държавите от КАРИФОРУМ споразумение за закрила на географските означения на основание член 145 от Споразумението за икономическо партньорство между КАРИФОРУМ и ЕС ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Европейската комисия да договори с държавите от КАРИФОРУМ споразумение за закрила на географските означения на основание член 145 от Споразумението за икономическо партньорство между КАРИФОРУМ и ЕС
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the European Commission to negotiate an Agreement with the CARIFORUM States to protect geographic indications based on Article 145 of the CARIFORUM - EU Economic Partnership Agreement ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the European Commission to negotiate an Agreement with the CARIFORUM States to protect geographic indications based on Article 145 of the CARIFORUM - EU Economic Partnership Agreement
Дата на документа: 02/10/2017
№ на документ: COM(2017) 557
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове