Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на сертифицираното данъчно задължено лице
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the certified taxable person
Дата на документа: 04/10/2017
№ на документ: COM(2017) 567
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове