Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА за професионализация на обществените поръчки Изграждане на архитектура за професионализацията на обществените поръчки {SWD(2017)327}
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION on the professionalisation of public procurement Building an architecture for the professionalisation of public procurement {SWD(2017)327}
Дата на документа: 03/10/2017
№ на документ: C(2017) 6654
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове