Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships
Дата на документа: 05/10/2017
№ на документ: COM(2017) 563
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове