Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, във връзка с изменението на приложение XII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с което се определя списъкът на колумбийските възложители в съответствие с разпоредбите на дял VI („Държавни поръчки“) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, във връзка с изменението на приложение XII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с което се определя списъкът на колумбийските възложители в съответствие с разпоредбите на дял VI („Държавни поръчки“)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Annex XII of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, setting out the list of Colombian procuring entities in accordance with the provisions of Title VI (‘Government Procurement’) ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Annex XII of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, setting out the list of Colombian procuring entities in accordance with the provisions of Title VI (‘Government Procurement’)
Дата на документа: 09/10/2017
№ на документ: COM(2017) 584
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове