Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Трети годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Annual Report on the Implementation of the EU-Colombia/Peru Trade Agreement
Дата на документа: 10/10/2017
№ на документ: COM(2017) 585
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове