Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно националните планове за действие на държавите членки и напредъка, постигнат в изпълнението на Директива 2009/128/ЕС за постигане на устойчива употреба на пестициди
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On Member State National Action Plans and on progress in the implementation of Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides
Дата на документа: 10/10/2017
№ на документ: COM(2017) 587
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове