Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на европейския стандарт за електронно фактуриране съгласно Директива 2014/55/ЕС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Assessment of the European Standard on electronic invoicing, according to Directive 2014/55/EU
Дата на документа: 11/10/2017
№ на документ: COM(2017) 590
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове