Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно единния надзорен механизъм, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 {SWD(2017)336}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Single Supervisory Mechanism established pursuant to Regulation (EU) No 1024/2013 {SWD(2017)336}
Дата на документа: 11/10/2017
№ на документ: COM(2017) 591
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове