Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА Актуализиране на прогнозните нужди за селскостопански разходи и други корекции (резерв за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, агенции и административни разходи)
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2018 Updating the estimated needs for agricultural expenditure and other adjustments (reserve for the European Union Solidarity Fund, agencies and administrative expenditure)
Дата на документа: 16/10/2017
№ на документ: COM(2017) 615
Вид документ: Писмо за изменение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове