Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА в съответствие с член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 29(3) of Regulation (EU) 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012
Дата на документа: 19/10/2017
№ на документ: COM(2017) 604
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове