Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 217) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 217)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol supplementing the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 217) ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol supplementing the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS N° 217)
Дата на документа: 18/10/2017
№ на документ: COM(2017) 607
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове