Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196) ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196)
Дата на документа: 18/10/2017
№ на документ: COM(2017) 606
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове