Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Двадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на предложението за изменение на приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Двадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на предложението за изменение на приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the twentieth ordinary meeting of the Contracting Parties to the Convention for the protection of the marine environment and the coastal region of the Mediterranean, with regard to a proposal for amending Annex II to the Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean ANNEX to the Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the Union, at the twentieth ordinary meeting of the Contracting Parties to the Convention for the protection of the marine environment and the coastal region of the Mediterranean, with regard to a proposal for amending Annex II to the Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean
Дата на документа: 19/10/2017
№ на документ: COM(2017) 603
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове