Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Съюза и временното прилагане на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписването от името на Съюза и временното прилагане на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of Amendment 1 to the Memorandum of Cooperation NAT-I-9406 between the United States of America and the European Union ANNEX to the proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the amendment to the Memorandum of Cooperation NAT-I-9406 between the United States of America and the European Union
Дата на документа: 19/10/2017
№ на документ: COM(2017) 620
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове