Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената Конвенция ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената Конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards the proposals for amendments to that Convention ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards the proposals for amendments to that Convention
Дата на документа: 20/10/2017
№ на документ: COM(2017) 609
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове