Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на програмите „Галилео“ и EGNOS и относно дейността на Европейската агенция за ГНСС {SWD(2017)346}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Galileo and EGNOS programmes and on the performance of the European GNSS Agency {SWD(2017)346}
Дата на документа: 23/10/2017
№ на документ: COM(2017) 616
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове