Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисия за засилено наблюдение в Румъния
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Commission report to the Council pursuant to article 11(2) of regulation EC 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Romania
Дата на документа: 24/10/2017
№ на документ: COM(2017) 629
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове