Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2019 г., годишния размер за 2018 г., първата част от вноската за 2018 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2020 и 2021 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2019 г., годишния размер за 2018 г., първата част от вноската за 2018 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2020 и 2021
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2019, the annual amount for 2018, the first instalment for 2018 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2020 and 2021 ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2019, the annual amount for 2018, the first instalment for 2018 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2020 and 2021
Дата на документа: 25/10/2017
№ на документ: COM(2017) 625
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове