Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, плащанията и вноските от държавите членки за годините 2017, 2018 и 2019 и необвързваща прогноза за годините 2020 и 2021
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2017, 2018, 2019 and non-binding forecast for the years 2020-2021
Дата на документа: 25/10/2017
№ на документ: COM(2017) 622
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове