Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - План за действие за подобряване на готовността за действие срещу химически, биологични, радиологични и ядрени рискове за сигурността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks
Дата на документа: 18/10/2017
№ на документ: COM(2017) 610
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове