Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на тридесет и седмото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, във връзка с изменение на приложение № II към конвенцията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirty-seventh meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats with regard to an amendment to Appendix II thereto
Дата на документа: 30/10/2017
№ на документ: COM(2017) 628
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове