Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2015 и 2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2015 и 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2015 and 2016 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2015 and 2016
Дата на документа: 31/10/2017
№ на документ: COM(2017) 636
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове