Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ придружаващ средносрочната оценка на Програмата LIFE {SWD(2017)355} {SWD(2017)356}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS accompanying the mid-term evaluation of the LIFE programme {SWD(2017)355} {SWD(2017)356}
Дата на документа: 06/11/2017
№ на документ: COM(2017) 642
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове