Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с прилагането на член 68 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с прилагането на член 68 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Committee of Ambassadors regarding the implementation of Article 68 of the ACP-EU Partnership Agreement ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors regarding the implementation of Article 68 of the ACP-EU Partnership Agreement
Дата на документа: 06/11/2017
№ на документ: COM(2017) 644
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове