Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2013/30/EU on safety of offshore oil and gas operations Directive 2013/30/EU
Дата на документа: 08/11/2017
№ на документ: COM(2017) 655
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове