Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и тяхното изпълнение през 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual report on the European Union's humanitarian aid policies and their implementation in 2016
Дата на документа: 13/11/2017
№ на документ: COM(2017) 662
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове