Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да встъпи в преговори с Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници, с оглед да се даде възможност за участие на Конфедерация Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ Препоръката за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да встъпи в преговори с Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници, с оглед да се даде възможност за участие на Конфедерация Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to open negotiations with the Swiss Confederation to amend the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of Goods and Passengers by Rail and Road with a view to enabling the participation of the Swiss Confederation in the European Union Agency for Railways ANNEX Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to open negotiations with the Swiss Confederation to amend the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of Goods and Passengers by Rail and Road with a view to enabling the participation of the Swiss Confederation in the European Union Agency for Railways
Дата на документа: 15/11/2017
№ на документ: COM(2017) 664
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове